زامیوکالکاس یا زامیفولیا جنسی از گیاهان گلدار در خانواده گلشیپوریان ، شامل تک گونه Zamiifolia Zamioculcas است. گیاهی است گرمسیری چندساله ، بومی شرق آفریقا از جنوب کنیا تا شمال شرقی آفریقای جنوبی است.

zz plant

این گیاه میتواند به یک متر بلندی قد برسد. دارای ساقه زیر زمینی ضخیم و آبدار است. زامیفولیا به طور معمول همیشه سبز است ، اما در خشکسالی دچار برگریزی میشود.

ساقه ها به شکل پر ، 40 تا 60 سانتی متر طول دارند. با 4-12 جفت برگچه به طول 7-15 سانتی متر که صاف ، براق و به رنگ سبز تیره هستند. گل ها کوچک زرد روشن که به قهوه ای یا برنزی مایل میباشد.  به طول 5-7 سانتی متر می رسند و از اواسط تابستان تا اوایل پاییز نمایان میشود.

این گیاه نیاز به یک مخلوط خاک با زهکشی خوب دارد زیرا در صورتی که مخلوط خاک بسیار متراکم باشد و آبیاری بیش از حد انجام شود، ریشه گیاه به راحتی دچار پوسیدگی می شود.

هرچند این گیاهان بهتر است در داخل ساختمان نگهداری شوند، می توان آنها را در خارج از ساختمان نیز نگهداری کرد.  تا زمانی که درجه حرارت زیر حدود 15 درجه سانتی گراد  نباشد.  بهترین رشد گیاه در دمای بین 18 درجه سانتی گراد به 26 درجه سانتی گراد می باشد.

تمام اجزای گیاه سمی هستند پس مراقبت خود و حیوانات داخل خانه باشید!