.اگر دنبال یک گیاه مدرن میگردید گیاه یوکا با برگهای بلند و شمشیری شکل بهترین گزینه است.

با بالاتر رفتن سن گیاه برگ های پایینی آن ریخته و فقط در انتهای آن برگ دارد.

برگ های سختی دارد و به سختی پاره می شود و مناسب برای افرادی که حیوانات خانگی دارند.

یوکا دو گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل نمی دهد و این نوع برای آپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی به شکل زنگوله واژگون و سفید و کرم رنگ می دهد و برای کشت در باغچه مناسبتر است.

yucca

گیاه یوکا نسبت به شرایط نامساعد نور، دما و هوا بسیار مقاوم است. در هر جای خانه می توان از آن استفاده کرد . به همین دلیل در اکثر خانه ها دیده می شود.

به نور کافی احتیاج دارد، در آفتاب کامل می توان آن را نگهداری کرد. ولی در سایه پس از مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد .

درجه حرارت مطلوب در زمستان ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتیگراد است. در تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق است. ولی کلاً از نظر دما در هر فصلی می توان آن را در اتاق یا خارج از خانه نگهداری نمود ( نسبت به سرما مقاوم است ).

در تابستان آن را همیشه مرطوب نگهدارید و هر ۲ تا ۳ روز یکبار آبیاری نمایید. در زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان خشک شود.