زامیفولیا

زامیوکالکاس یا زامیفولیا جنسی از گیاهان گلدار در خانواده گلشیپوریان ، شامل تک گونه Zamiifolia Zamioculcas است. گیاهی است گرمسیری چندساله ، بومی شرق آفریقا از جنوب کنیا تا شمال شرقی آفریقای جنوبی است. این گیاه میتواند به یک متر بلندی قد برسد. دارای ساقه زیر زمینی ضخیم و آبدار است. زامیفولیا به طور معمول همیشه سبز است ، اما در خشکسالی دچار برگریزی میشود. ساقه ها به شکل پر ، 40 تا 60 سانتی متر طول دارند. با 4-12 جفت برگچه به طول 7-15 سانتی متر که صاف ، براق و به رنگ سبز تیره هستند. گل ها کوچک زرد روشن که به قهوه ای یا برنزی مایل میباشد.  به طول 5-7 سانتی متر می رسند و از اواسط تابستان تا اوایل پاییز نمایان میشود. این گیاه نیاز به یک مخلوط خاک با زهکشی خوب دارد زیرا در صورتی که مخلوط خاک بسیار متراکم باشد و آبیاری بیش از...

بیشتر بخوانید