گیاه یوکا

.اگر دنبال یک گیاه مدرن میگردید گیاه یوکا با برگهای بلند و شمشیری شکل بهترین گزینه است. با بالاتر رفتن سن گیاه برگ های پایینی آن ریخته و فقط در انتهای آن برگ دارد. برگ های سختی دارد و به سختی پاره می شود و مناسب برای افرادی که حیوانات خانگی دارند. یوکا دو گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل نمی دهد و این نوع برای آپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی به شکل زنگوله واژگون و سفید و کرم رنگ می دهد و برای کشت در باغچه مناسبتر است. گیاه یوکا نسبت به شرایط نامساعد نور، دما و هوا بسیار مقاوم است. در هر جای خانه می توان از آن استفاده کرد . به همین دلیل در اکثر خانه ها دیده می شود. به نور کافی احتیاج دارد، در آفتاب...

بیشتر بخوانید