پاپیتال

گیاه پاپیتال در اروپا,انگلیس,جنوب و شرق مدیترانه و ایران یافت می شود. شکوفه های آن به رنگ سفید و در پاییز قابل رویت است. پاپیتال یک بالارونده همیشه سبز است که بطور معمول تا 15 متر رشد می کند.این گیاه همیشه دارای برگ است و گلهای آن در پاییز و دانه هایش در اواخر بهار به عمل می آید . دوجنسی(دارای جنسیت مرد و زن )می باشد و توسط زنبورها,مگس ها و پروانه ها گردافشانی می شوند. در خاک های سنگین و و خاک هایی با مواد مغذی کم و خاک قلیایی زیاد رشد میکند. این گیاه می تواند در سایه کامل و نیم سایه رشد کند و خاک خیس و مرطوب را ترجیح میدهد و میتواند خشکسالی و همینطور آلودگی جو را تحمل کند. پاپیتال گیاهی معطر با طعم ناخوشایندی است و اغلب در داروهای گیاهی محلی مورد استفاده قرار میگیرد به خصوص در درمان رماتیسم و استعمال خارجی...

بیشتر بخوانید