گاستریا

گاستریا دارای 70 گونه مختلف از گیاهان چندساله گلخانه ای می باشد. گیاهان این جنس گوشتی و نسبتاً کوچک و تقریباً بدون ساقه می باشند. چندین گونه مهم از این جنس را به خاطر برگ های زیبای آن پرورش می دهند. گل های آن ها به رنگ قرمز و لوله ای شکل به طول 5/2 سانتی متر که در قسمت تحتانی پهن تر بوده و بر روی دم گلی به طول 60 سانتی متر ظاهر می شود. این گیاه یک ساکولنت کمیاب است. گاستریا بومی جنوب آفریقا است,جایی که گیاه در مکانی تقریبا سایه دار رشد می کند و خاکش زهکشی عالی دارد. پس همانطور که می بینید گیاه گاستریا به نور کم هم آداپته شده و بیشتر از بقیه ساکولنت ها با این شرایط کنار می آید. گیاه به مکانی روشن نیاز دارد، اما آفتاب مستقیم را تحمل نمی کند. اگر تا به حال ساکولنت هاورتیا پرورش داده باشید،...

بیشتر بخوانید