کاج مطبق

کاج مطبق گیاهی زیبا و پرطرفدار است که دارای برگهای سوزنی شکل است. در تابستان باید از تابش نور مستقیم آفتاب به آن جلو گیری کرد. اگر چه سایه را تحمل مینماید ولی نزدیک به پنجره با نور ملایم نگهداری شود. در بهار و تابستان هر هفته یکبار 80 در جه باید آنرا بچرخانید در غیر این صورت گیاه بطرف نور حرکت کرده و شکل طبیعی خود را از دست می دهد. میتوان از لامپ قرمز در شب از  چرخش کاج مطبق جلوگیری کرد. نگهداری آبیاری در تابستان هفته ای دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز یکبار آبیاری کافی است,خاک را همیشه مرطوب نگهدارید. در صورت امکان از آب سبک بدون املاح (آب جوشیده) استفاده گردد. هفته‌ای یکبار در زمستان و هفته ای دوبار در تابستان احتیاج به غبار پاشی با آبفشان دارد. با شروع فصل رشد(بهار و تابستان) جهت تغذیه مصنوعی از کود محلول در آب...

بیشتر بخوانید