پتوس نئون

پتوس یک گیاه تمیز کننده هوای بسیار عالی است.برگ های مرمری آن و نگهداری آسان آن ,گیاه را در میان دیگر گیاهان آپارتمانی مشهور کرده است. این گیاه عمدتا بصورت گیاه آپارتمانی رشد می کند. مشخصه خاص گیاه آن است که میتواند در یک بطری پر آب نیز رشد کند و یا در یک ظرف بدون خاک. این گیاه به خوبی با نور فیلتر شده رشد میکند اما با تغییر نور تغییر رنگ رخ میدهد. نوع ابلق آن، نیاز به نور کمی بیشتر برای تشکیل رنگیزه دارد. نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند، ودر صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی بصورت تاول و سوختگی روی برگ هانمود پیدا می کند. پتوس متعلق به یک خانواده بزرگ می باشد که دارای 110 جنس و 2500 گونه در جهان است که بیشتر در مناطق گرمسیری بالاخص هند شناخته شده است. از مهمترین گونه های آن ابلق, مرمری و سبز و نئون می...

بیشتر بخوانید