غوره ای

ساکولنت غوره ای در ایران به نامهای کاکتوس دانه تسبیحی یا رشته مرواریدی معروف است. ساکولنت غوره ای برعکس ساکولنت های دیگر رشد بسیار خوبی دارد. بطوریکه در مدت کوتاهی سطح گلدان را کاملا میپوشاند و حتی از آن آویزان میشود. این گیاه بومی جنوب غرب آفریقا می باشد. این گیاه ساکولنتی می باشد با ساقه ی بلند که دو طرف آن دارای برگ های توپی شکل می باشد. گلهای آن در اواخر پاییز و اوایل زمستان در صورتی که نور لازم برای آن تامین شود شکوفا میشوند که به رنگ سفید هستند. برگ های آن بیضی شکل توپر است که به طول 1 سانتیمتر است و یک نوار شفافی روی آن کشیده شده است که نور را از آن طریق جذب می کند. نگهداری آبیاری گیاه باید زمانی که سطح خاک مقداری خشک شد انجام شود,اجازه ندهید سطح آن کاملا خشک شود,اگر این اتفاق بیافتد به مرور حجم دونه...

بیشتر بخوانید