نخل شامادورا

شامادورا اولین بار در مرکز قاره آمریکا یافت شد و بعد از آن به ایالت متحده آورده شد و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به گیاهی بسیار محبوب شد. این گیاه کوچک و زیبا داری چندین گونه است که همگی به عنوان گیاهان آپارتمانی استفاده می شوند. این نخل به طور کلی شبیه به درخت خرماست و اندازه های آن گوناگون می باشد. شامادورا ارتفاعی کم تر از یک متر دارد و دارای برگهای خمیده بسیار زیبایی است. برگچه های آن تقریبا مستطیلی شکل می باشد. گل ها به صورت پیازچه هایی زرد رنگ کوچک بوده و حتی دانه های کوچک در طول سال برروی گیاه ظاهر می شود در صورتیکه گیاه در شرایط خوبی نگهداری شود. این گیاه به نور کم سازگاری دارد ولی این به معنای فضای بدون نور نمیشود آنها نور فیلتر شده پنجره های شمالی را برای رشد بهتر ترجیح می دهند. شامادورا به خاک همیشه...

بیشتر بخوانید