دیفن باخیا سفید برفی

گیاه دیفن باخیا مربوط به منطقه بومی آمریکای مرکزی و جنوبی میباشد. دیفن باخیا گیاهی است با برگ های پهن و ساقه ضخیم گوشتی. این گیاه خانگی به دلیل سهولت در نگهداری معروف شده است و با انواع الگوهای متفاوت در برگ هایش در دسترس است. نام دیگر آن عصای لالی می باشد که بخاطر سمی بودن شیره گیاه است که باعث تحریک شدید اعضای حساس بدن است. مصرف این گیاه باعث خارش و سوزش دهان و گلو می شود و علايم تا دو هفته ادامه دارد و گفتار را غیر فعال می کند.   نگهداری در هنگام پیرایش و و قلمه گرفتن مراقبت های ویژه را رعایت کنید.بچه های کوچک و حیوانات باید از این گیاه دور بمانند. محیط کشت باید دارای ظرفیت نگهداشتن آب مناسب باشد و اضافی آن را تخلیه کند. اگر دیفن باخیا، بیش از اندازه رشد کرده و دارای ساقه های بلند، محکم و بدون...

بیشتر بخوانید