دراسنا کامپکت

دراسنا کامپکت با توجه به ظاهر زیبایی که دارد برای آپارتمانهای مدرن بسیار مناسب است و یکی از گیاهان آپارتمانی دوست داشتنی می باشد. زادگاه این گیاه در آفریقای جنوب شرقی و آسیا می باشد. با توجه به دیدگاه بسیار از مردم گیاهی آسان جهت رشد کردن است.این گیاه برگهای سبز و براقی دارد. دراسنا کامپکت از دیگر گونه های دراسنای دیگر کوچکتر و رشد بسیار کندتری دارد. اگر قرار باشد جمله ای در مورد دراسناکامپکت گفته شود این است که این گیاه به آسانی رشد میکند و میتواند سالها زنده بماند اما اینکه شرایط طوری فراهم شود که برگها زرد نشود و نیفتد سخت است. مهمترین نکته در مورد رشد این گیاه این میباشد که از رابطه بین نور در دسترس گیاه و رطوبت محیط و رطوبت خاک و دما بخوبی آگاه باشیم. رابطه ی بین این پارامترها یک مساله مهم برای تمامی گیاهان است اما برای دراسنا کامپکت...

بیشتر بخوانید