افوربیا تیروکالی

درخت مدادی با عناوین دیگری چون گیاهان Firestick ، درخت فرفیون هند، افوربیا تیروکالی ، درخت مداد ، چوب در آتش و یا شیر بوش شناخته شده است. درختچه ای است که در مناطق نیمه خشک و آب و هوای گرمسیری رشد می کند. این نوع ساکولنت بسیار مقاوم دارای شاخه های متعدد می باشد و همچنین برگ هایی که زیاد ماندگار نیستند و به سرعت می افتند. این گونه توزیع گسترده ای در آفریقا دارد ، که در حال حاضر در شمال شرقی ، مرکزی و جنوب آفریقا به وفور یافت میشود. همچنین بومی سایر نقاط این قاره و همچنین برخی از جزایر اطراف و شبه جزیره عربستان نیز می شود. گونه افوربیا تیروکالی یا فرفیون گونه ای خشبی به شکل کاکتوس ولی بدون خار است. این گونه در مناطقی مانند برزیل و آفریقا گسترش زیادی داشته و نسبت به خشکی مقاوم می باشد.       اغلب مورد...

بیشتر بخوانید