اگزالیس

اگزالیس یا گل عشق با  شکوفه های کوچک صورتی و سفید رنگ خود ,جذابیت منحصر بفردی به برگ های بنفش خود اضافه میکند. این گیاه بومی جنوب آمریکا و به خصیوص برزیل میباشد. همچنین سبز رنگ آن نیز وجود می باشدکه شبیه به شبدر چهاربرگ میباشد البته منهای یک برگ. دوتا از جنبه های جالب این گیاه پاسخ فتونستیک آن است که در واقع عمل باز شدن برگ هایش در طول روز و بسته شدن برگ هایش در شب می باشد. دیگری آن است که اگزالیس یک گیاه خوردنی شناخته شده است اگرچه بحث های زیادی درباره مقدار اسید اگزالیک موجود در آن که تاثیر منفی روی انسانها میگذارد هست. پس به نظر به خوردن همان سبزیجات بپردازیم بهتر است. این گیاه حتی می تواند در بیرون از خانه با شرایط درست رشد کند. این گیاه آپارتمانی میتواند در طول تابستان با قرارگیری در سایه خنک بیرون نیز لذت ببرد....

بیشتر بخوانید