اپونتیا

اپونتیا از معروف ترین گیاهان خانواده کاکتوس ها است . با نام های انجیر تیغی ،انجیر هندی ،گلابی خار دار شناخته می شود . این گیاه در مناطق مدیترانه ای و گرمسیری به عنوان گیاه زینتی حدود 1 تا 2.5 متر به خوبی رشد می کند ، .گل های براق آن به رنگ زرد و گاهی نارنجی می باشد. میوه خوراکی آن ،کروی و متمایل به رنگ ارغوانی قرمز (در درون) و در خارج، نزدیک به سفید است و تا 6 سانتی متر طول دارد. اپونتيا به شدت آفتاب دوست است ، آفتاب کامل باعث افزايش دوره ی گل دهی و میوه دهی در گياه مي شود. زمان گل دهی در بهار و تابستان است. اپونتیا از گیاهان گرمسیری است بنابر این دوست دارد در معرض هوای گرم و خشک قرار بگیرد. به سرما نیز مقاوم است و تا 10 - درجه سانتیگراد را تحمل می کند .ولی در مناطقی...

بیشتر بخوانید