افوربیا تریگونا

افوربیا یک ساکولنت, برگریز و درختی پوشیده از خار است. که معمولا یک تنه همراه با شاخه های متعددی می باشد. این بیشترین وجه مشترک درختان افوربیا در کیپ شرقی می باشد. افوربیا میتواند 3 یا 4 یا 5 قلابی باشدکه 3 قلابیه آن بیشترد در کیپ شرقی و 5قلابیه آن در آفریقای جنوبی یافت می شود. مانند افوربیاهای دیگر شیره ی آن سمی و باید از تماس مستقیم با آن اجتناب شود. خوشبختانه آنها به ندرت نیاز به هرس کردن دارند و خارهای آن همچون یک مانع نیرومند است. در روزهای گرم تابستان به خوبی آبیاری شود و با اضافه کردن کمپوست میتوان رطوبت خاک را حفظ کرد. اگر در این زمان آبیاری مناسبی شود شاهد رشد سریعتر گیاه خواهیم بود. اجازه دهید سطح آن خشک شود و سپس آن را آبیاری کنید. گیاه را میتوان از طریق قلمه یا دانه تکثیر کرد. هنگامی که رشد جدید در فصل...

بیشتر بخوانید