نخل اریکا

اریکا گونه ای جذاب است که میتواند زیبایی را در منزل و محل کارتان فراهم کند و همچنین می تواند یک نقطه مرکزیت بزرگی در اتاق های بزرگ, تالارهای ورودی, محل پذیرایی و اتاق کنفرانس به وجود بیاورد. اگر بتوانید نور کافی و گرما و دمای کافی برای اریکا فراهم کنید نخل شما به خوبی در هرجایی که قصد نمایشش را دارید رشد خواهد کرد . اکثر مردم نگهداری و رشد این گیاه را بسیار ساده می دانند. یکی از بدترین چیزهایی که می توانید انجام دهید آبدهی فراوان است بصورتی که آب در ریشه جمع شود و باعث پوسیدگی آن شود در غیر اینصورت شما یک لذت واقعی در رشد این گیاه را حس خواهید کرد. تمامی گیاهان سموم موجود در هوا را برای ما پاکسازی می کنند تا اکسیژن سالمتری را تنفس کنیم, اما نخل ها به عنوان یکی از بهترین تصویه کنندگان هوا نامگذاری شده اند. بعد...

بیشتر بخوانید