آدنیوم

آدنیوم گیاهی گلدار و گوشتی میباشد که بومی مناطق جنوبی و شرقی آفریقا و کشور عربستان میباشد. آدنیوم یا رز صحرایی جایزه سلطنتی باغ و باغبانی را نیز از آن خود کرده است. گیاه آدنیوم به صورت بوته ای میباشد و مناسب برای کاشت در باغها، نگهداری در منزل و نگهداری در گلدان به شکل بنسای میباشد. ریشه و ساقه گیاه آدنیوم دارای شیره سمی میباشد که در آفریقا از سم آن برای شکار استفاده میشود. آدنیوم گیاهی همیشه سبز، گوشتی و گلدار بوده که ارتفاعی بین 1 تا 3 متر دارد ، گستردگی آن بین 2 تا 4 متر است. سرعت رشد این گیاه متوسط است و بین 2 تا 5 سال زمان نیاز است تا به رشد کامل خود برسد. برگها بافتی چرمی دارند ، طول آنها بین 5 تا 15 سانتیمتر است و عرضی در حدود 0.3 سانتیمتر دارند.این گیاه در ساقه خود آب ذخیره میکند و...

بیشتر بخوانید