پتوس یک گیاه تمیز کننده هوای بسیار عالی است.برگ های مرمری آن و نگهداری آسان آن ,گیاه را در میان دیگر گیاهان آپارتمانی مشهور کرده است.

این گیاه عمدتا بصورت گیاه آپارتمانی رشد می کند. مشخصه خاص گیاه آن است که میتواند در یک بطری پر آب نیز رشد کند و یا در یک ظرف بدون خاک.

این گیاه به خوبی با نور فیلتر شده رشد میکند اما با تغییر نور تغییر رنگ رخ میدهد. نوع ابلق آن، نیاز به نور کمی بیشتر برای تشکیل رنگیزه دارد. نیاز به نور مستقیم خورشید ندارند، ودر صورت دریافت نور مستقیم، آفتاب سوختگی بصورت تاول و سوختگی روی برگ هانمود پیدا می کند.

پتوس متعلق به یک خانواده بزرگ می باشد که دارای 110 جنس و 2500 گونه در جهان است که بیشتر در مناطق گرمسیری بالاخص هند شناخته شده است. از مهمترین گونه های آن ابلق, مرمری و سبز و نئون می باشد.

یک باور معروف وجود دارد که اگر این گیاه به خوبی رشد کند با خود موفقیت و کامیابی به همراه می آورد. از این رو رشد خوب پتوس در خانه شاخصی از ثروت است.

طبیعت آن نشان میدهد که پتوس یک گیاه رونده است و برگ های 5-6 سانتی متری قلبی شکل دارد.

این گیاه هوای خانه را تصفیه و مقدار اکسیژن را افزایش میدهد.کارشناسان توصیه میکنند آنها باید در کنار تلویزیون,کامپیوتر و در کنار مودم وایفای قرار گیرند. همچنین قرارگیری آن در زوایا و گوشه ها باعث کاهش استرس می شود.

از ابتدای بهار تا پاییز هر دو هفته یکبار با کوددهی تغذیه شود.این گیاه سمی است و به تحریک دستگاه گوارشی و استفراغ منجر می‌شود.

این گیاه همچنین برای سگ‌ها، گربه‌ها و کودکان کم سن سمی است.

pothos

برای تکثیر شما میتوانید قلمه‌ای انتهایی ساقه را به طول ۸ تا ۱۰ سانتیمتر، با یک چاقوی تیز جدا کنید و انتهای قلمه را در پودر هورمون ریشه زایی فرو برده و یا هر۳تا ۵ قلمه را در گلدان با قطر دهانه ۹ سانتیمتر، حاوی کمپوست بذر وقلمه، بکارید. خاک را مرطوب کنید و گلدانها را در نور مناسب و دمای ۲۰درجه سانتیگراد نگاه دارید. با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید. ریشه دهی یکماه یا بیشتر طول خواهد کشید.

نقاط قهوه‌ای و سیاه در مرکز یا نوک برگ معرف آسیب اشعه مستقیم آفتاب است.

اگر هم در سطح زیرین برگها لکه‌ی برجسته قهوه ای وجود داشت، هفته ای یکبار با سم حشره‌کش نفوذی گیاه را سمپاشی کنید تا علایم بر طرف گردد.