درخت مدادی با عناوین دیگری چون گیاهان Firestick ، درخت فرفیون هند، افوربیا تیروکالی ، درخت مداد ، چوب در آتش و یا شیر بوش شناخته شده است.

درختچه ای است که در مناطق نیمه خشک و آب و هوای گرمسیری رشد می کند.

این نوع ساکولنت بسیار مقاوم دارای شاخه های متعدد می باشد و همچنین برگ هایی که زیاد ماندگار نیستند و به سرعت می افتند.

این گونه توزیع گسترده ای در آفریقا دارد ، که در حال حاضر در شمال شرقی ، مرکزی و جنوب آفریقا به وفور یافت میشود. همچنین بومی سایر نقاط این قاره و همچنین برخی از جزایر اطراف و شبه جزیره عربستان نیز می شود.

گونه افوربیا تیروکالی یا فرفیون گونه ای خشبی به شکل کاکتوس ولی بدون خار است. این گونه در مناطقی مانند برزیل و آفریقا گسترش زیادی داشته و نسبت به خشکی مقاوم می باشد.

 

 

افوربیا تیروکالی

 

اغلب مورد استفاده برای تغذیه دام و یا به عنوان پرچینی می باشد.این گیاه تولید هیدروکربن لاتکس سمی میکند که قابلیت تبدیل به بنزین را دارد. ملوین کالوین شیمیدان پیشنهاد بهره برداری از این گیاه برای تولید نفت را داده است. کالوین تخمین زده است که 10 – 50 بشکه نفت در هر هکتار از این گیاه دست یافتنی است. همچنین در تولید لاستیک میتواند استفاده می شود.

افوربیا تیروکالی در طب سنتی در بسیاری از کشور ها مورد استفاده قرار میگیرد. در درمان سرطان ، excrescences ، تومورها و زگیل ها در کشور هایی چون برزیل ، هند ، اندونزی ، مالزی و Malabar استفاده میشود. همچنین برای آسم ، سرفه ، درد گوش ، درد اعصاب ، روماتیسم ، دندان درد ، و زگیل در هند استفاده می شود.شیره موجود در این گیاه بسیار سمی است. تماس با پوست باعث سوزش شدید ؛ تماس با چشم ممکن است درد شدید ، و ممکن است باعث کوری موقت تا 7 روز شود.اگر بلعیده شود ، ممکن است باعث سوزش دهان ، لبها ، زبان و حتی خفگی شود.

این گیاه با گل هایی که تولید میکند باعث جذب پروانه ها,زنبورها و پرندگان می شود. آنها در درجه اول باعث گردافشانی گیاه می شوندزیرا گلها مقدار کمی از شهد را تولید می کنند.

جهت تکثیر می توان از آن قلمه گرفت و زمانی که شیره خارج شده خشک شد میتوان آن را داخل خاک ماسه گذاشت.