شامادورا اولین بار در مرکز قاره آمریکا یافت شد و بعد از آن به ایالت متحده آورده شد و بعد از مدت کوتاهی تبدیل به گیاهی بسیار محبوب شد.

این گیاه کوچک و زیبا داری چندین گونه است که همگی به عنوان گیاهان آپارتمانی استفاده می شوند.

این نخل به طور کلی شبیه به درخت خرماست و اندازه های آن گوناگون می باشد.

شامادورا ارتفاعی کم تر از یک متر دارد و دارای برگهای خمیده بسیار زیبایی است. برگچه های آن تقریبا مستطیلی شکل می باشد.

گل ها به صورت پیازچه هایی زرد رنگ کوچک بوده و حتی دانه های کوچک در طول سال برروی گیاه ظاهر می شود در صورتیکه گیاه در شرایط خوبی نگهداری شود.

chamaedorea elegans

این گیاه به نور کم سازگاری دارد ولی این به معنای فضای بدون نور نمیشود آنها نور فیلتر شده پنجره های شمالی را برای رشد بهتر ترجیح می دهند.

شامادورا به خاک همیشه مرطوب نیاز دارد. ولی مانند نخل های دیگر به آبیاری زیاد حساس است و نمیتواند آن را تحمل کند.

هرروز برروی برگها غبارپاشی انجام شود.

از بهار تا پاییز هر هفته یکبار آن را با کوددهی تغدیه کنید.

chamaedorea elegans

برای تکثیر این گیاه، باید بتوانید شرایط مناسبی را برای جوانه زدن بذرها، به وجود آورید. بذرها را در سینی بذر که حاوی کمپوست مخصوص قلمه و بذر با پایه پیت می باشد، بکارید و در دستگاه گرمازایی تکثیر، قراردهید.  یا اینکه دمای محیط را حدود ۲۱ درجه سانتیگراد و یا حتی بالاتر دما یعنی ۲۴ درجه سانتیگراد به طور ثابت نگاه دارید. به طور کلی درصد بذرهایی که جوانه می زنند نسبتا پایین است. بذرهای این گیاه را باید از اواسط بهار تا اوایل تابستان کاشته و در سایه روشن نگهداری نمود.

بسیار مهم است که جوانه ها را به طور منظم کنترل کنید تا فساد قارچی به وجود نیامده باشد. زیرا ممکن است قسمتهای پایین ساقه توسط قارچها صدمه ببیند. زمانی که نشاءها به طول ۵ سانتیمتر رسیدند ، آنها را بیرون آورده و در گلدان دیگری بکارید. دقت کنید آبیاری بیش از اندازه صورت نگیرد.