درباره ما

با سلام

امروزه فرو رفتن در زندگی شهرنشینی فرصت کافی جهت استفاده از هوای مطبوع و گیاهان سبز را از همه ما گرفته است. دیگر مجالی جهت تنفس در هوای با طراوت و پاک مملو از اکسیژن برایمان نمانده است.
ازاین رو بر آن شدیم تا تکه ای از طبیعت را به چیدمان منزل خود بیاوریم.
ایده ی ساخت و تجهیز خانه گیاه افرا در زمستان سال 1395 در ذهن من و همسرم شکل گرفت.
پس از انجام امکان سنجی جهت احداث و تجهیز خانه گیاه افرا و انتخاب بهترین فضا، نوع سازه و امکانات و سایر موارد مهم در ساخت یک گلخانه، یک قطعه زمین بایر واقع در شهرک آپادانا مورد بررسی و تائید قرار گرفت.
پس از دو ماه فعالیت بی وقفه جهت احداث و تجهیز افرا، خانه گیاه در مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش گشایش یافت.
علاقه به گل و گیاه و طبیعت در کنار دید مهندسی در تیم سازنده خانه گیاه افرا انگیزه ی اصلی جهت ایجاد محیطی گرم و دلپذیر شد؛ به همین خاطر افرا دارای سیستم هوشمند کنترل رطوبت و دما در فصول گرم و سرد می باشد. همچنین جهت جلوگیری از هدررفت آب آشامیدنی، در فصول پرمصرف از آب چاه جهت نگهداری و آبیاری گیاهان استفاده می شود.

به تازگی وارد سال چهارم افرا شده ایم و همچنان امید به پیشرفت انگیزه ی حرکت ماست.

بهار 99
علی زمانی – فائزه ساعتچی