گاستریا دارای 70 گونه مختلف از گیاهان چندساله گلخانه ای می باشد.

گیاهان این جنس گوشتی و نسبتاً کوچک و تقریباً بدون ساقه می باشند.

چندین گونه مهم از این جنس را به خاطر برگ های زیبای آن پرورش می دهند.

گل های آن ها به رنگ قرمز و لوله ای شکل به طول 5/2 سانتی متر که در قسمت تحتانی پهن تر بوده و بر روی دم گلی به طول 60 سانتی متر ظاهر می شود.

این گیاه یک ساکولنت کمیاب است.

گاستریا بومی جنوب آفریقا است,جایی که گیاه در مکانی تقریبا سایه دار رشد می کند و خاکش زهکشی عالی دارد.

پس همانطور که می بینید گیاه گاستریا به نور کم هم آداپته شده و بیشتر از بقیه ساکولنت ها با این شرایط کنار می آید.

gasteria

گیاه به مکانی روشن نیاز دارد، اما آفتاب مستقیم را تحمل نمی کند. اگر تا به حال ساکولنت هاورتیا پرورش داده باشید، در نگهداری این گیاه هم مشکلی نخواهید داشت چرا که نیازهاشان تقریبا مشابه است.

اگر برگ های گیاه به رنگ زرد و سفید در آمدند، این نشانه تابش آفتاب بیش از حد به گیاه است,جای گیاه را عوض کنید و آن را به مکان کم نور تری منتقل کنید.

در فصل تابستان گیاه را به خوبی آبیاری کنید,اجازه دهید خاک گیاه در بین دو آبیاری کاملا خشک شود و سپس آبیاری بعدی را انجام دهید.

در زمستان آبیاری را ماهی یک بار کاهش دهید، اما آن را به کل متوقف نکنید.

هرگز اجازه ندهید آب در بین برگ های گیاه جمع شود.

گاستریا در طول تابستان به هوایی گرم و در زمستان به هوایی سردتر نیاز دارد.

ممکن است برگ های گیاه در هوا های گرم تر رنگ براق تری بگیرد. یا ممکن است گیاه شروع به تولید گل های رنگارنگ، کوچک و کیسه مانندی بکند.

گیاه را در طول فصل رشد، فصل تابستان، با کود های مخصوص کاکتوس، تغذیه کنید.

گیاه را در زمستان کود دهی نکنید.

گاستریا گیاه حساسی است و به پوسیدگی ریشه و تنه از طریق قارچ ها دچار می شود.

همچنین آفت هایی مانند شپشک آردالود این گیاه را مورد حمله قرار می دهند.

گاستریا را می توان از طریق کاشت گیاهچه هایی که گیاه مادر تولید می کند، تکثیر کرد.

گیاهچه ها را در زمان تعویض گلدان گاستریا از گیاه اصلی جدا کنید.

بعضی گونه های گیاه را از طریق قلمه برگ هم می توان تکثیر کرد.

گیاهانی که بزرگ می شوند و به خوبی رشد می کنند، بعد از مدتی شروع به تولید گیاهچه می کنند.

برای تکثیر گیاه از طریق کاشت گیاهچه ها ابتدا اجازه دهید گیاهچه های تولیدی گیاه به خوبی رشد کنند و اندکی بزرگ شوند. سپس با استفاده از تیغ یا چاقویی تیز و تمیز گیاهچه ها را با احتیاط از گیاه مادری جدا کنید.