کاج مطبق گیاهی زیبا و پرطرفدار است که دارای برگهای سوزنی شکل است.

در تابستان باید از تابش نور مستقیم آفتاب به آن جلو گیری کرد. اگر چه سایه را تحمل مینماید ولی نزدیک به پنجره با نور ملایم نگهداری شود.

در بهار و تابستان هر هفته یکبار 80 در جه باید آنرا بچرخانید در غیر این صورت گیاه بطرف نور حرکت کرده و شکل طبیعی خود را از دست می دهد.

میتوان از لامپ قرمز در شب از  چرخش کاج مطبق جلوگیری کرد.

نگهداری

آبیاری در تابستان هفته ای دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز یکبار آبیاری کافی است,خاک را همیشه مرطوب نگهدارید.

در صورت امکان از آب سبک بدون املاح (آب جوشیده) استفاده گردد.

هفته‌ای یکبار در زمستان و هفته ای دوبار در تابستان احتیاج به غبار پاشی با آبفشان دارد.

با شروع فصل رشد(بهار و تابستان) جهت تغذیه مصنوعی از کود محلول در آب استفاده کنید. بعلت نیاز کم این گیاه به تغذیه مصنوعی نصف آن مقداری که روی بسته توصیه شده است کافی است.

قبل از اینکه ارتفاع گیاه به یک متر برسدباید هر سال گلدان را بایک درجه بزرگتر تعویض کرد پس از آن خاکهای سطح گلدان را با آرامی خارج و با خاک کمپوست نو تعویض کرد.

تمیز نمودن برگها غبار پاشی با آبفشان در این خصوص کافی است,از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نشود.

اگر شاخه ها باریک و علفی هستند تغذیه مصنوعی تجویز می گردد,میزان مواد غذایی را دو برابر کنید.

آفات

اگر برگهای سوزنی زرد و قهوه ای شده و می ریزند هوا گرم و خشک است گلدان را به محل خنک تر با اکسیژن فراوان منتقل کنید آبیاری و آبفشانی را فراموش نفرمایید.

اگرحشرات ریز سبز رنگ روی برگهای سوزنی ظاهر و برگها چسبناک شده اندهر 14 روز یکبار با یک سم حشره کش نفوذی سیستمیک مثل مالاتیون اکامت وغیره طبق دستور سمپاشی نمایید تا علایم بر طرف گردند.

اگر شاخه ها بطرف پایین خم شده‌اند,هوا خیلی سرد است گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایید.

اگر تاریکی زیاد باشد گیاه را به محل روشن تر انتقال دهید و شاخه های خشک شده را با چاقو و یا قیچی تیز حذف نمایید.

آبیاری زیاد از اندازه باعث ریزش برگ است.

اگر برگها متمایل به سفیدی هستند,اشعه مستقیم آفتاب مخصوصا از پشت شیشه عامل آن است گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم انتقال دهید.

زخمهای سفید پنبه ای شکل و سفید رنگ در قاعده برگها تشکیل شده است:حشره آفت باعث این نارسایی است هر 14 روز یکبار با سم حشره کش طبق دستور سمپاشی کنید و یا با پنبه آغشته محلول به سم روی شاخه بمالید.