اریکا گونه ای جذاب است که میتواند زیبایی را در منزل و محل کارتان فراهم کند و همچنین می تواند یک نقطه مرکزیت بزرگی در اتاق های بزرگ, تالارهای ورودی, محل پذیرایی و اتاق کنفرانس به وجود بیاورد.

اگر بتوانید نور کافی و گرما و دمای کافی برای اریکا فراهم کنید نخل شما به خوبی در هرجایی که قصد نمایشش را دارید رشد خواهد کرد .

اکثر مردم نگهداری و رشد این گیاه را بسیار ساده می دانند. یکی از بدترین چیزهایی که می توانید انجام دهید آبدهی فراوان است بصورتی که آب در ریشه جمع شود و باعث پوسیدگی آن شود در غیر اینصورت شما یک لذت واقعی در رشد این گیاه را حس خواهید کرد.

تمامی گیاهان سموم موجود در هوا را برای ما پاکسازی می کنند تا اکسیژن سالمتری را تنفس کنیم, اما نخل ها به عنوان یکی از بهترین تصویه کنندگان هوا نامگذاری شده اند. بعد از یک مطالعه علمی که توسط NASA و Wolverton در مورد تصویه هوا انجام شد به این نتیجه دست یافتند.

نخل اریکا اگر توسط حیوانات خورده شود فاقد سموم است .

بهترین دما برای این گیاه 24-16 درجه سانتیگراد می باشد و اگر در جای سردی قرار بگیرد شاهد لکه های قهوه ای بر روی برگها خواهیم بود.

نور غیر مستقیم برای گیاه بسیار مناسب است,اگر نور کم باشد تنها مشکلی که برای گیاه بوجود میاید باعث رشد کند آن میشود و نور زیاد برگهای آن را می سوزاند.

برای آبیاری اجازه دهید سطح خاک آن تقریبا خشک شود زیرا آبیاری بیش از حد مخصوصا برای نخل ها کشنده است.

در طول بهار و تابستان بهترین زمان برای کوددهی به گیاه می باشد و تا دو ماه بعد از تعویض گلدان از کوددهی گیاه خودداری کنید.

غبارپاشی برای گیاه بسیار مهم است تا آبرسانی به آن انجام شود و مانع از قهوه ای رنگ شدن سر برگ های آن شود.

تکثیر گیاه با دانه انجام میشود که البته کاری دشوار است زیرا دما باید در 26 درجه سانتی گراد بماند و شرایط رطوبتی بیشتری را می خواهد.