فیکوس لیراتا یا فيكوس برگ از ديگر گياهان خانواده موراسه محسوب مي شود.

اين گياه برگ هايي بشكل پنج ضلعي يا شبيه به يك ويلون دارد و منظره خاص و منحصر به فردي از خود نمايان مي كند.

در سرزمین بومی خود بصورت درخت هستند . ولی در ایران بصورت گیاه آپارتمانی است.

این گیاه در آپارتمان تا ۲ متر یا بیشتر میرسد.

این گیاه بعلت برگهایش گاهی انجیری ویولونی مینامند .

رنگ برگها سبز تیره با رگبرگ روشن هستند .حالت چرمی و حاشیه مواج برگ ها را از زیبایی خاصی برخوردار کرده است. اندازه برگها ۳۰تا ۵۰ سانتیمتر بوده و جنبه تزئینی آن زیاد است .اندازه برگها و طرز قرار گرفتن آنها بر روی ساقه باین گیاه علیرغم جثه نسبتا” بزرگش شکل دلپذیری میدهد .

این درخت زینتی محبوب در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری است و می توان آن را در گلدان نگهداری کرد. ولی در صورت کاشت در زمین از رشد به مراتب سریعتری برخوردار میباشد. این گیاه احتیاج کم به نور دارد ولی در مقابل نیاز آن به حرارت زیاد بوده و بخصوص زمستان نباید حرارت کمتر از ۱۸ درجه باشد . هوای خشک آپارتمان را مدت کوتاهی تحمل میکند .

فيكوس برگ ويلوني بوسيله قلمه ساقه تكثير مي شود. و به لحاظ برخورداري از شرايط محيطي و رشدي شبيه گياه فيكوس الاستيكا است