فیکوس دلتا بومی جنگل های استوایی مالزی است که دارای تنوع زیادی از گیاهان با ارزش و حیوانات میباشد.

برای این گیاه ارزش دارویی و خواص درمانی بسیاری قائل شده اند.

delta ficus

بر اساس دانش سنتی ، برگ ها، میوه ها ، ساقه ها و ریشه های فيكوس دیورسیفولیا ، تسکین دهنده درد و دارای خواص پیشگیرانه بسیاری است.

فیکوس دلتا یا فيكوس دیورسیفولیا از جمله گیاهان چندساله کوچک است که در طول مدت رشد تا حدود 2 متر بلند میشود.

برگ های آن شکل تخم مرغی کشیده دارد.

قسمت بالای برگ دارای رنگ روشن و پایین آن سبز رنگ است. همچنین گاهی سطح برگ، طلایی رنگ با لکه های سیاه و سفید در بین رگ برگ ها دیده میشود.

این گونه گیاه به صورت نر و ماده میباشد. برگ های جنس ماده گرد تر و برگ های جنس نر کشیده تر میباشد.

این گیاه به محیط روشن با نور غیر مستقیم و سایه روشن و یک مقدار کمی آفتاب مستقیم به ویژه در طول ماه های زمستان نیاز دارد.

درجه حرارت محیط برای فیکوس دلتا گرما متوسط در حدود 18 تا 24 درجه سانتیگراد میباشد.

این گیاه نیازمند آبیاری به طور مرتب در فصل رشد اما به ندرت در ماه های زمستان است.

خاک جنگلی یا مخلوطی از خاک برگ ، خاک معمولی و ماسه، خاک مناسب برای این گونه از فیکوس میباشد.