بنسای درخت یا گیاهی است که به صورت پیرایش شده در گلدان قرار میگیرد. یعنی گیاهی که ممکن است تا 200 سالگی تنها 40 تا 60 سانتی متر رشد کند.

سرزمین اصلی این نوع خاص بنسای فیکوس جنگل های استوایی قاره آسیا بالاخص هندوستان می باشد.

برگ های این گیاه بیضی شکل و به رنگ سبز کمرنگ می باشد که با افزایش سن, رنگ آن تیره می شود. بنسای ممکن است ریشه های هوایی تولید کند که اگر به خاک برسند به تنه تنومند تبدیل می شوند و البته به نور علاقه دارد. پس اگر منزلتان نورگیر نیست از لامپ های رشد گیاه استفاده کنید.

در آبدهی این گیاه زیاده روی نکنید زیرا با ساختن محیطی باتلاقی در ریشه گیاه باعث زرد شدن برگ های آن میشوید. ولی اگر خاک آن خشک شود شروع به ریزش برگ میکند که اگر شرایط بهتر شود شروع به رشد مجدد برگها میکند.

بنسای فیکوس دو نوع s شکل و جنسینگ دارد که با دیدن ریشه گیاه جنسینگ متوجه نامگذاری آن خواهید شد.

بهترین زمان جهت تکثیر گیاه اواسط بهار تا اوایل تابستان است که کاری زمان بر می باشد.

قلمه انتهایی ساقه را به طول 8 تا 10 سانتیمتربا قیچی جدا کنید و در پودر هورمون ریشه زایی فروببرید و تک تک در گلدانی حاوی کمپوست قرار دهید و سر آن را با پلاستیک بپوشانید(در صورتیکه محیط خشک باشد). افتادن برگ نشان دهنده مشکلی در عمل تکثیر می باشد. اگر ریشه دهی سالم انجام شد آن را به گلدانی عمیقتر حاوی ورمی کمپوست با پایه پیت ماس قرار دهید.