اپونتیا از معروف ترین گیاهان خانواده کاکتوس ها است .

با نام های انجیر تیغی ،انجیر هندی ،گلابی خار دار شناخته می شود .

این گیاه در مناطق مدیترانه ای و گرمسیری به عنوان گیاه زینتی حدود 1 تا 2.5 متر به خوبی رشد می کند ، .گل های براق آن به رنگ زرد و گاهی نارنجی می باشد. میوه خوراکی آن ،کروی و متمایل به رنگ ارغوانی قرمز (در درون) و در خارج، نزدیک به سفید است و تا 6 سانتی متر طول دارد.

اپونتيا به شدت آفتاب دوست است ، آفتاب کامل باعث افزايش دوره ی گل دهی و میوه دهی در گياه مي شود. زمان گل دهی در بهار و تابستان است.

اپونتیا از گیاهان گرمسیری است بنابر این دوست دارد در معرض هوای گرم و خشک قرار بگیرد.

به سرما نیز مقاوم است و تا 10 – درجه سانتیگراد را تحمل می کند .ولی در مناطقی با زمستان های سخت بهتر است در مکان محافظت شده مثلا نزدیک به دیوار قرار بگیرد تا از گزند سرما در امان بماند .

اپونتیا در خاکی با زهکشی مناسب (شنی و لومی ) رشد می کند ،از کاشت این گیاه در خاک هایی که حاوی رس زیادی است ومدت زیادی آب را در خود نگه می دارد اجتناب شود.

ترکیب خاک گلدان شامل خاک معمولی ،شن درشت و پرلیت است .

آبیاری اپونتیا باید زمانی انجام شود که سطح خاک خشک شده باشد .به طور متوسط در طول بهار و تابستان ، آبیاری یک یا دو بار در هفته و در طول پاییز و زمستان یک یا دو بار در ماه است. اگر شما در مناطق گرم زندگی می کنند آبیاری مکرر بیشتر نیاز خواهد بود.

کود دهی اپونتیا به صورت ماهیانه از بهار تا پاییز با کود -10-10 -5 مایع برای ترویج گلدهی و باردهی انجام شود. برای گیاه جوان، از کود 10-10-10 استفاده می شود . در فصل زمستان و در مناطق سرد زمانی که رشد گیاه متوقف می شود نباید به گیاه کود داد.

با جدا کردن قلمه از گياه و قرار دادن آن در خاک مي توان به راحتي اين گياه را تکثير کرد. روش ديگر تکثير اين گياه کاشت بذر است. برای کاشت قلمه دست را بوسیله پارچه ضخیمی که از گزند خارها محفوظ می دارد بپوشانید و سپس اقدام به قطع قلمه ها می کنند.

بهتر است بگذارید زخم قلمه ها بمدت 48 ساعت خشک شده و آنگاه در گلدانی حاوی شن بکارید.