افوربیا یک ساکولنت, برگریز و درختی پوشیده از خار است. که معمولا یک تنه همراه با شاخه های متعددی می باشد.

این بیشترین وجه مشترک درختان افوربیا در کیپ شرقی می باشد.

افوربیا میتواند 3 یا 4 یا 5 قلابی باشدکه 3 قلابیه آن بیشترد در کیپ شرقی و 5قلابیه آن در آفریقای جنوبی یافت می شود. مانند افوربیاهای دیگر شیره ی آن سمی و باید از تماس مستقیم با آن اجتناب شود.

خوشبختانه آنها به ندرت نیاز به هرس کردن دارند و خارهای آن همچون یک مانع نیرومند است.

euphorbia trigona

در روزهای گرم تابستان به خوبی آبیاری شود و با اضافه کردن کمپوست میتوان رطوبت خاک را حفظ کرد. اگر در این زمان آبیاری مناسبی شود شاهد رشد سریعتر گیاه خواهیم بود.

اجازه دهید سطح آن خشک شود و سپس آن را آبیاری کنید.

گیاه را میتوان از طریق قلمه یا دانه تکثیر کرد.

هنگامی که رشد جدید در فصل بهار آغاز می شود میتوان آنرا با کود متعادل تغذیه کرد که اینکار یکبار در سال انجام میشود.

یک سنت در قبیله ای در آفریقایی وجود دارد که بعد از تولد و حفاظت از دوقلوها آن را در محیط بیرون از کلبه می کارند.

این گیاه دارای گلهایی زرد رنگ میباشد که پرندگان,زنبورها,پروانه ها و حشرات را به خود جذب می کند.