آدنیوم گیاهی گلدار و گوشتی میباشد که بومی مناطق جنوبی و شرقی آفریقا و کشور عربستان میباشد.

آدنیوم یا رز صحرایی جایزه سلطنتی باغ و باغبانی را نیز از آن خود کرده است.

گیاه آدنیوم به صورت بوته ای میباشد و مناسب برای کاشت در باغها، نگهداری در منزل و نگهداری در گلدان به شکل بنسای میباشد.

ریشه و ساقه گیاه آدنیوم دارای شیره سمی میباشد که در آفریقا از سم آن برای شکار استفاده میشود.

آدنیوم گیاهی همیشه سبز، گوشتی و گلدار بوده که ارتفاعی بین 1 تا 3 متر دارد ، گستردگی آن بین 2 تا 4 متر است.

سرعت رشد این گیاه متوسط است و بین 2 تا 5 سال زمان نیاز است تا به رشد کامل خود برسد.

برگها بافتی چرمی دارند ، طول آنها بین 5 تا 15 سانتیمتر است و عرضی در حدود 0.3 سانتیمتر دارند.این گیاه در ساقه خود آب ذخیره میکند و در شرایط بی آبی از آن استفاده میکند.گلها بزرگ و شیپورمانند هستند بین 2 تا 5 سانتیمتر طول و بین 4 تا 6 سانتیمتر قطر آنها میباشد.

فصل شکوفایی گلها از اواخر زمستان تا اواسط بهار میباشد و به رنگهای قرمز، صورتی و سفید مشاهده میشوند.

گلها عقیم میباشند و به تنهایی قادر به بذرافشانی کردن نمیباشند.گلهای آدنیوم برای پروانه ها و سایر حشرات بسیار جذاب است.

این گیاه متعلق به مناطق بیابانی است بنابراین به نور بسیار خوب نیاز دارد.دمای بین 10 تا 35 درجه برای نگهداری این گیاه دمایی مطلوب بشمار می آید و سرمای شدید باعث از بین رفتن گیاه می شود.

بهتر است از خاک همواره مرطوب باشد اما از آبدهی زیاد جلوگیری شود.

کوددهی یکبار در سال صورت گیرد.در گونه هایی که با پیوند افزوده شدند با هرس شدید میشود گیاه را به گلدهی وادار نمود.

تار عنکبوتی، شپشک و شته از آفت های این گیاه بشمار می آیند.بیماری های قارچی نظیر لکه برگی و سفیدک پودری این گیاه را تهدید میکند.لمس این گیاه باعث تحریکات پوستی میشود و در صورت بلع باعث مسمومیت میشود.تکثیر در ایران به صورت بذر صورت میگیرد ولی پیوند،قلمه ساقه و ریشه و حتی خوابانیدن هوایی هم در برخی کشورها مرسوم است.